Shared Space

Actuele projecten & activiteiten in 2018

- bijdrage werkgroep verkeersveiligheid Wijnjewoude
- bijdrage bijeenkomst Attiek - discussieplatform voor architectuur en ruimtelijk kwailteit
- onderzoek effecten verkeersmaatregelen gebiedsontwikkeling N381
- evaluatie herinrichting Van Heutszsingel in Coevorden
- bijdrage aan bijeenkomst The City at Eye-level van STIPO
- bijdrage diverse symposia (o.a. in Polen, Finland en Zuid-Korea)
- evaluatie herinrichting Frieschepalen

Recent afgeronde projecten & activiteiten

- advisering planvorming centrumgebied Bergen
- evaluatie verkeersmaatregelen buitengebied Opsterland
- onderzoek herinrichting stationsgebied Leeuwarden
- advisering herinrichting stationsgebied Feanwâlden
- bijdrage Gedragsdag Verkeer - april 2018 - NHL Stenden Hogeschool
- advisering projecten Kansen in Kernen
- bijdrage Placemaking-conferentie - Amsterdam
Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool voert onderzoek en advies uit op het gebied van Shared Space. Afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever zetten wij daarbij onze experts, onderzoekers en/of studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling in. Ook belangstelling naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.