Shared Space

januari 2017: nieuwe kennisdatabase Shared Space

Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van Shared Space. Een idee uit Friesland dat landelijke én internationale belangstelling oplevert. Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool biedt met deze website een database van de verschillende Shared Space-locaties die in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn en diverse publicaties en artikelen. De komende maanden vullen we deze database steeds meer verder aan.
Naar alle nieuwsberichten