Shared Space

mei 2018: collegereeks Shared Space van start

In mei 2018 is gestart met de collegereeks Shared Space voor studenten van NHL Stenden Hogeschool. De studenten van de minoren Infrastructuur, Traffic Psychology en Stedenbouw maken daarbij kennis met het inrichtingsconcept Shared Space en zijn onstaansgeschiedenis en achtergronden. Daarnaast werken de studenten aan tal van verkeerskundige en ruimtelijke opgaves, waarbij de uitgangspunten van Shared Space worden toegepast.

mei 2018: Onderzoek verkeerseffecten gebiedsontwikkeling N381

Voor de provincie Fryslân en de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf wordt onderzoek uitgevoerd naar de verkeerseffecten van de realisatie van de nieuwe N381 en de gebiedsontwikkeling rondom deze nieuwe stroomweg tussen Drachten en de Drentse grens. Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit beoordelen daarbij in welke mate de aanleg van de nieuwe N381 en de diverse herinrichtingsprojecten in het kader van de gebiedsontwikkeling effect hebben gehad op het weggedrag van weggebruikers en het functioneren van het onderliggende wegennet.

april 2018: VerkeersGedragDag - NHL Stenden Hogeschool

De VerkeersGedragDag is het jaarlijkse nationale evenement waar gedragsdeskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren. De voorbereidingen voor de 9e VerkeersGedragDag zijn in volle gang. Ook dit jaar vindt de VerkeersGedragDag weer plaats op de eerste woensdag van april, dus op woensdag 4 april 2018. De gastorganisatie is de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Kijk voor alle informatie op: http://www.devgd.nl

februari 2018: onderzoek effecten herinrichting Frieschepalen

Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool doen onderzoek naar de effecten van de herinrichting van Frieschepalen. In 2016 is de kern van dit dorp op de grens van Friesland en Groningen heringericht op basis van de uitgangspunten van Shared Space. Vóór de herinrichting is al een belevingsonderzoek uitgevoerd en zijn observaties verricht van de afwikkeling van het verkeer op de centrale kruising in het dorp. Na de herinrichting zijn in 2016 opnieuw observaties uitgevoerd. In de komende maanden zullen de observaties worden geanalyseerd en wordt opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek worden de effecten van de herinrichting van de kruising op het verkeersgedrag, afwikkeling van ontmoetingen en de beleving van weggebruikers in beeld gebracht.