Shared Space

Studenten onderzoeken effecten herinrichting Frieschepalen

Januari 2017 - Studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit van NHL Hogeschool doen onderzoek naar de effecten van de herinrichting van Frieschepalen. In 2016 is de kern van dit dorp op de grens van Friesland en Groningen heringericht op basis van de uitgangspunten van Shared Space. Vóór de herinrichting is al een belevingsonderzoek uitgevoerd en zijn observaties verricht van de afwikkeling van het verkeer op de centrale kruising in het dorp. Na de herinrichting zijn in 2016 opnieuw observaties uitgevoerd. In de komende maanden zullen de observaties worden geanalyseerd en wordt opnieuw een belevingsonderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek worden de effecten van de herinrichting van de kruising op het verkeersgedrag, afwikkeling van ontmoetingen en de beleving van weggebruikers in beeld gebracht.

Nieuwe kennisdatabase Shared Space

Januari 2017 - Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van Shared Space. Een idee uit Friesland dat landelijke én internationale belangstelling oplevert. Kenniscentrum Shared Space van NHL Hogeschool biedt met deze website een database van de verschillende Shared Space-locaties die in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn en diverse publicaties en artikelen. De komende maanden vullen we deze database steeds meer verder aan.